CollectorsNo Name From To
1 Sh.K.B Warrier 18.7.1957 03.3.1958
2 Sh.P. Velayudhan Nair 7.3.1958 16.1.1959
3 Sh.A.K.K. Nambiar 16.1.1959 16.2.1960
4 Sh.K. Narayanan 17.2.1960 25.5.1961
5 Sh.T.V. Swaminathan 25.5.1961 6.11.1962
6 Sh.P.M. Abraham 6.11.1962 14.12.1962
7 Sh.N. Ramunni Menon 14.12.1962 02.03.1964
8 Sh.N. Kaleeswaran 02.03.1964 07.06.1965
9 Sh.C.P. Ramakrishna Pillai 07.06.1965 03.05.1967
10 Sh. M. Dandapani 3.05.1967 08.08.1968
11 Sh. R. Narayanan 8.08.1968 12.10.1970
12 Sh. K.J. John 12.10.1970 05.01.1971
13 Sh. K. Bhaskaran Nair 08.01.1971 22.11.1972
14 Sh.N.C. Surendran 22.11.1972 07.11.1973
15 Sh. P. Bharathan 07.11.1973 22.07.1976
16 Sh.K. SivasankaranNair 24.09.1976 14.06.1979
17 Sh.P. Sreedhara Menon 14.06.1979 31.05.1980
18 Sh.K. Balakrishna Kurup 02.06.1980 23.07.1983
19 Sh. E. Shahul Hameed 25.07.1983 02.05.1984
20 Sh. Jose Cyriac K. 03.05.1984 02.06.1986
21 Sh.K.B.A. Hameed 16.07.1986 30.07.1987
22 Sh.T.G. Rajendran 30.07.1987 10.01.1990
23 Sh. V.J. Kurian 9.05.1990 02.09.1991
24 Sh. Romanus Horo 02.09.1991 20.05.1992
25 Sh. Paul Antony 20.05.1992 18.12.1992
26 Sh.K. Rose 18.12.1992 31.07.1994
27 Dr. K.M Abraham 25.08.1994 26.06.1995
28 Shri Kshatrapati Shivaji 29.06.1995 10.09.1996
29 Sh. Pradeepkumar 10.09.1996 31.10.1997
30 Sh.V.R. Padmanabahan 12.11.1997 17.09.1998
31 Sh.S, Ayyappan Nair 28.10.1998 29.11.1999
32 Sh.M.N. Gunavardhanan 15.01.2000 09.03.2001
33 Sh.V.K. Vasudevan 02.04.2001 14.06.2001
34 Sh.M.N. Gunavardhanan 14.06.2001 12.06.2002
35 Dr. K.M. Ramanandan 12.06.2002 29.12.2004
36 Sh.K.R.Muraleedharan 29.12.2004 09.10.2006
37 Sh.K.R. Viswambharan 09.10.2006 28.03.2007
39 Sh.V.K.Balakrishnan 16.04.2007 02.03.2009
40 Sh.P.Venugopal 5.03.2009 15.06.2009
41 Smt. Mini Antony 15.06.2009 23.09.2009
42 Sh. P. Venougopal 23/09/09 01/07/11
43 Sh. P. Venugopal 27/07/11 16/08/11
44 Sh. Saurabh Jain 16/08/11 02/04/12
45 Sh. V. Retheesan 02/04/12 14/05/12
46 Sh. P. Venugopal 03/08/12 31/03/13
47 Smt. R. Girija 22.02.2016 16.08.2016
48 Smt. Veena N. Madhavan IAS 17.08.2016
Top